33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, Εμ. Μπενή Εύοσμος.

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Μουσικά παιχνίδια On line – E-twinning "Μουσική Πινακοθήκη"

 Παίξτε μουσικά on line παιχνίδια αναγνώρισης ήχων : Ανθρώπινοι ήχοι, ήχοι φυσικοί, ήχοι μουσικών οργάνων, ήχοι σπιτιού.


Μουσικά παιχνίδια On line – E-twinning

Για να εξασκηθούμε στο ηχόχρωμα των ήχων δημιουργήθηκαν από το νηπιαγωγείο Κεντριού διάφορα παιχνίδια On line για την αναγνώριση των ήχων. Ένα παιχνίδι για την αναγνώριση ανθρώπινων ήχων, ήχους από το σώμα μας , ένα για τους ήχους του σπιτιού, ένα για ήχους από το περιβάλλον και τελευταίο ένα παιχνίδι για αναγνώριση των ήχων δέκα μουσικών οργάνων !

Μουσικά παιχνίδια – Ήχοι ανθρώπινου σώματος

Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά ακούν πρώτα τους ήχους και στην συνέχεια προσπαθούν να βρουν την σωστή εικόνα και να την ταιριάξουν με τον ήχο.Μουσικά παιχνίδια : Φυσικοί ήχοι (ήχοι περιβάλλοντος)

Και σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά ταιριάζουν την εικόνα με τον ήχο που ακούν :
Μουσικά παιχνίδια : Ήχοι σπιτιού

Αναγνώριση και εδώ ήχων από το σπίτι και αντιστοίχιση με την κατάλληλη εικόνα  !Παίζοντας αυτά τα διαδικτυακά παιχνίδια αναγνώρισης ήχων μας δόθηκε η αφορμή τα παιδιά των νηπιαγωγείων να  δημιουργήσουν  τους δικούς τους ήχους (από  το σώμα και από διάφορα αντικείμενα ). Αυτοί οι ήχοι ανέβηκαν σε    σε δύο πίνακες padlet. Τα παιδιά του  κάθε νηπιαγωγείο  ακούγοντας τους ήχους έπρεπε να μαντέψουν  από που προέρχονταν !!Μουσικά παιχνίδια : Μουσικά όργανα

Στη συνέχει δημιουργήθηκε και ένα Online μουσικό παιχνίδι αναγνώρισης μερικών μουσικών οργάνων. Ακούγοντας τον ήχο και εδώ του μουσικού οργάνου τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχήσουν την σωστή εικόνα του.Και συνεχίζουμε....

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Μουσικά παιχνίδια On line – E-twinning "Μουσική Πινακοθήκη"

 Παίξτε μουσικά on line παιχνίδια αναγνώρισης ήχων : Ανθρώπινοι ήχοι, ήχοι φυσικοί, ήχοι μουσικών οργάνων, ήχοι σπιτιού.


Μουσικά παιχνίδια On line – E-twinning

Για να εξασκηθούμε στο ηχόχρωμα των ήχων δημιουργήθηκαν από το νηπιαγωγείο Κεντριού διάφορα παιχνίδια On line για την αναγνώριση των ήχων. Ένα παιχνίδι για την αναγνώριση ανθρώπινων ήχων, ήχους από το σώμα μας , ένα για τους ήχους του σπιτιού, ένα για ήχους από το περιβάλλον και τελευταίο ένα παιχνίδι για αναγνώριση των ήχων δέκα μουσικών οργάνων !

Μουσικά παιχνίδια – Ήχοι ανθρώπινου σώματος

Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά ακούν πρώτα τους ήχους και στην συνέχεια προσπαθούν να βρουν την σωστή εικόνα και να την ταιριάξουν με τον ήχο.Μουσικά παιχνίδια : Φυσικοί ήχοι (ήχοι περιβάλλοντος)

Και σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά ταιριάζουν την εικόνα με τον ήχο που ακούν :
Μουσικά παιχνίδια : Ήχοι σπιτιού

Αναγνώριση και εδώ ήχων από το σπίτι και αντιστοίχιση με την κατάλληλη εικόνα  !Παίζοντας αυτά τα διαδικτυακά παιχνίδια αναγνώρισης ήχων μας δόθηκε η αφορμή τα παιδιά των νηπιαγωγείων να  δημιουργήσουν  τους δικούς τους ήχους (από  το σώμα και από διάφορα αντικείμενα ). Αυτοί οι ήχοι ανέβηκαν σε    σε δύο πίνακες padlet. Τα παιδιά του  κάθε νηπιαγωγείο  ακούγοντας τους ήχους έπρεπε να μαντέψουν  από που προέρχονταν !!Μουσικά παιχνίδια : Μουσικά όργανα

Στη συνέχει δημιουργήθηκε και ένα Online μουσικό παιχνίδι αναγνώρισης μερικών μουσικών οργάνων. Ακούγοντας τον ήχο και εδώ του μουσικού οργάνου τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχήσουν την σωστή εικόνα του.Και συνεχίζουμε....

Δεν υπάρχουν σχόλια :